EKSEMPEL

Eksempel på en tegning av en dobbel garasje med materialliste av fagverk.

Klikk her for å laste ned eksempel

eksempel tegning byggenkelt

byggenkelt materialliste