EON Element

EON Element for garasjer er et Norsk patentert miljøvennlig byggesystem.

Systemet består av «byggeklosser» av reisverk, vindsperre med påsatte vertikale lekter. Elementene festes sammen med bolter i forborede hull og danner vindtett hele vegg.

Element størrelse

Størrelsen på disse elementene er 30 eller 60 cm brede og høyden er 30-60-90-120-150-180-210 eller 240 cm.

Reisverk

Elementene har innebygget reisverk i størrelse 36x98mm. Når en bolter to og to element sammen så blir reisverket 72x98mm. Dette gjør det at en kan bygge 2 etasjes garasjer / boder med elementene.

Bunn og topsvill

Bunnsvillen gjør det enkelt å montere elementer. Toppsvillen som monteres på toppen av EON elementene og binder disse sammen. Takstolene monteres oppå toppsvillen.

Isolasjon

Dersom du ønsker isolert garasje eller bod, så er elementene er klar for å kunne isoleres med 10 cm isolasjon.

Vindsperre

Elementene komme med ferdig påsatt vindsperre

Lekter

Elementet har påsatt 36x48mm vertikal lekt. Dersom du har liggende kledning kan den festes direkte på elementene. Dersom du skal ha vertikal kledning så må du feste på horisontale lekter.

Hurtighet

Det er meget hurtig å bygge med EON elementer. Byggetiden er ca 10 min. pr meter vegg.

Viktig ting å huske:

  • Når en skal bygge med EON elementer så er det viktig at bunnsvillen er rett. Dersom bunnsvillen er skjev så vil ikke elementene passe.
  • Bunnsvillen må boltes fast i underlaget.
  • Elementene skrues og boltes fast i bunnsvillen.
  • Det kan benyttes montasjeskruer for å montere EON elementer før en bolter.